Класация по области за 7 декември 2018г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hamburg

-9,45¢

-9,04¢

-1,27¢

-19,762

2 =

Berlin

-8,77¢

-7,60¢

-1,39¢

-17,757

3 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-8,74¢

-8,20¢

0,40¢

-16,544

4 =

Schleswig-Holstein

-8,67¢

-8,09¢

0,33¢

-16,429

5 =

Bremen

-8,39¢

-7,37¢

-0,23¢

-15,997

6 =

Brandenburg

-7,43¢

-6,67¢

-0,08¢

-14,181

7 =

Lower Saxony

-6,13¢

-5,12¢

-0,60¢

-11,853

8 =

Saxony-Anhalt

-3,76¢

-3,98¢

0,21¢

-7,526

9 =

North Rhine-Westphalia

-2,66¢

-2,65¢

-0,53¢

-5,838

10 =

Saxony

1,06¢

-4,60¢

0,12¢

-3,411

11 =
Thuringia
1,30¢
-2,37¢
0,21¢
-0,858
12 =
Rhineland-Palatinate
1,71¢
-1,77¢
-0,09¢
-0,148
13 =
Saarland
1,58¢
1,09¢
-0,51¢
2,156
14 =
Hesse
4,11¢
0,97¢
-0,28¢
4,797
15 =
Baden-Wurttemberg
2,67¢
5,91¢
-0,12¢
8,460
16 =
Bavaria
4,52¢
6,19¢
1,09¢
11,807

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.