Класация по области за 12 януари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Bremen

-5,07¢

-4,92¢

0,26¢

-9,725

2 +2

Schleswig-Holstein

-4,43¢

-4,40¢

-0,29¢

-9,113

3 -2

Hamburg

-3,77¢

-4,23¢

-0,63¢

-8,637

4 -2

Berlin

-3,68¢

-3,32¢

-1,62¢

-8,618

5 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-4,05¢

-4,19¢

0,44¢

-7,798

6 =

Brandenburg

-3,06¢

-3,45¢

-0,47¢

-6,987

7 =

Saxony-Anhalt

-2,44¢

-3,66¢

0,15¢

-5,948

8 =

Lower Saxony

-2,65¢

-3,06¢

-0,20¢

-5,907

9 =

Saxony

-0,49¢

-3,53¢

-0,52¢

-4,542

10 =

North Rhine-Westphalia

-0,66¢

-2,50¢

-0,59¢

-3,752

11 =
Thuringia
0,49¢
-1,50¢
-0,15¢
-1,164
12 =
Rhineland-Palatinate
0,37¢
-0,28¢
-0,07¢
0,021
13 =
Hesse
0,70¢
-0,03¢
0,17¢
0,834
14 =
Saarland
0,22¢
1,61¢
0,97¢
2,807
15 =
Baden-Wurttemberg
0,95¢
3,01¢
0,62¢
4,578
16 =
Bavaria
0,49¢
3,97¢
1,05¢
5,514

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.