Класация по области за 22 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Bremen

-3,55¢

-2,86¢

-0,04¢

-6,452

2 -1

Hamburg

-2,50¢

-2,67¢

-0,43¢

-5,594

3 +1

North Rhine-Westphalia

-2,12¢

-2,15¢

-0,57¢

-4,840

4 +1

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,80¢

-1,76¢

0,40¢

-4,165

5 -2

Berlin

-1,63¢

-1,08¢

-1,36¢

-4,072

6 =

Lower Saxony

-1,60¢

-1,76¢

-0,16¢

-3,517

7 =

Saxony

-1,09¢

-2,11¢

-0,25¢

-3,453

8 =

Schleswig-Holstein

-1,49¢

-1,31¢

-0,02¢

-2,822

9 =

Saxony-Anhalt

-1,41¢

-1,32¢

0,28¢

-2,457

10 +2

Rhineland-Palatinate

-0,54¢

-1,36¢

-0,04¢

-1,951

11 -1
Thuringia
-0,35¢
-1,04¢
0,25¢
-1,143
12 -1
Brandenburg
-0,75¢
0,22¢
-0,24¢
-0,770
13 +1
Baden-Wurttemberg
0,76¢
0,13¢
0,41¢
1,305
14 -1
Saarland
1,47¢
0,19¢
-0,21¢
1,455
15 =
Hesse
1,49¢
-0,17¢
0,25¢
1,571
16 =
Bavaria
0,11¢
1,29¢
0,83¢
2,229

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.