Класация по области за 13 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Hamburg

-2,60¢

-4,54¢

-0,60¢

-7,742

2 +1

Bremen

-2,52¢

-3,48¢

-0,52¢

-6,521

3 -2

North Rhine-Westphalia

-2,92¢

-2,59¢

-0,51¢

-6,021

4 =

Rhineland-Palatinate

-3,39¢

-2,14¢

-0,08¢

-5,616

5 +3

Schleswig-Holstein

-1,86¢

-3,21¢

-0,20¢

-5,268

6 -1

Lower Saxony

-1,74¢

-2,55¢

-0,19¢

-4,485

7 -1

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,54¢

-2,94¢

0,41¢

-4,069

8 +2

Saarland

-1,98¢

-0,02¢

-0,25¢

-2,256

9 =

Saxony-Anhalt

0,35¢

-1,75¢

0,26¢

-1,142

10 +2

Hesse

-0,88¢

-0,40¢

0,32¢

-0,961

11 -4
Berlin
1,73¢
-1,32¢
-1,19¢
-0,781
12 -1
Saxony
1,65¢
-1,18¢
-0,12¢
0,343
13 =
Thuringia
1,56¢
-0,55¢
0,29¢
1,303
14 +1
Baden-Wurttemberg
0,63¢
0,89¢
0,35¢
1,860
15 -1
Brandenburg
2,61¢
0,14¢
-0,17¢
2,579
16 =
Bavaria
0,94¢
3,21¢
0,82¢
4,962

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.