Класация по области за 21 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hamburg

-3,79¢

-4,55¢

-0,58¢

-8,926

2 +1

Bremen

-4,54¢

-3,76¢

-0,43¢

-8,740

3 -1

North Rhine-Westphalia

-3,42¢

-3,03¢

-0,54¢

-6,984

4 =

Lower Saxony

-2,29¢

-2,53¢

-0,22¢

-5,048

5 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,82¢

-2,91¢

0,38¢

-4,360

6 =

Schleswig-Holstein

-1,23¢

-2,04¢

-0,20¢

-3,475

7 =

Rhineland-Palatinate

-1,89¢

-1,14¢

-0,09¢

-3,119

8 +2

Saarland

-1,25¢

-0,43¢

-0,26¢

-1,944

9 -1

Saxony-Anhalt

-0,08¢

-2,01¢

0,22¢

-1,870

10 -1

Berlin

1,41¢

-1,50¢

-1,22¢

-1,308

11 =
Hesse
-0,71¢
0,01¢
0,30¢
-0,399
12 =
Saxony
2,39¢
-0,91¢
-0,12¢
1,362
13 =
Thuringia
2,18¢
-0,93¢
0,31¢
1,560
14 =
Brandenburg
2,21¢
-0,38¢
-0,18¢
1,648
15 =
Baden-Wurttemberg
0,45¢
1,11¢
0,37¢
1,932
16 =
Bavaria
1,12¢
2,95¢
0,82¢
4,895

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.