Класация по области за 17 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Bremen

-3,86¢

-3,62¢

-0,35¢

-7,829

2 =

Hamburg

-3,64¢

-3,44¢

-0,74¢

-7,821

3 +1

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,79¢

-2,62¢

0,47¢

-4,943

4 +1

North Rhine-Westphalia

-2,29¢

-1,93¢

-0,51¢

-4,741

5 +1

Lower Saxony

-2,17¢

-1,85¢

-0,18¢

-4,203

6 -3

Berlin

-0,92¢

-1,41¢

-1,76¢

-4,080

7 +1

Schleswig-Holstein

-1,60¢

-0,72¢

-0,18¢

-2,503

8 -1

Rhineland-Palatinate

-1,39¢

-1,03¢

-0,05¢

-2,470

9 =

Saxony-Anhalt

-0,36¢

-1,74¢

0,35¢

-1,758

10 =

Brandenburg

-0,65¢

-0,62¢

-0,04¢

-1,314

11 =
Saarland
-0,84¢
0,34¢
-0,22¢
-0,716
12 =
Hesse
0,25¢
-0,62¢
0,28¢
-0,096
13 =
Baden-Wurttemberg
-0,39¢
0,32¢
0,27¢
0,197
14 =
Saxony
1,97¢
-1,27¢
-0,09¢
0,607
15 =
Bavaria
0,00¢
1,18¢
0,76¢
1,944
16 =
Thuringia
2,47¢
-0,32¢
0,28¢
2,425

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.