Класация по области за 18 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Hamburg

-3,04¢

-3,46¢

-0,74¢

-7,234

2 -1

Bremen

-3,64¢

-3,22¢

-0,35¢

-7,208

3 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,52¢

-2,38¢

0,47¢

-4,432

4 =

North Rhine-Westphalia

-2,00¢

-1,65¢

-0,52¢

-4,168

5 +1

Berlin

-0,75¢

-1,65¢

-1,76¢

-4,159

6 -1

Lower Saxony

-2,00¢

-1,67¢

-0,18¢

-3,857

7 =

Schleswig-Holstein

-1,25¢

-0,56¢

-0,18¢

-1,988

8 =

Rhineland-Palatinate

-0,96¢

-0,66¢

-0,06¢

-1,680

9 =

Saxony-Anhalt

-0,19¢

-1,53¢

0,34¢

-1,373

10 =

Brandenburg

0,17¢

-0,21¢

-0,04¢

-0,081

11 +1
Hesse
0,34¢
-0,34¢
0,28¢
0,276
12 -1
Saarland
-0,22¢
0,89¢
-0,22¢
0,449
13 +1
Saxony
2,30¢
-1,18¢
-0,10¢
1,025
14 -1
Baden-Wurttemberg
0,18¢
0,97¢
0,23¢
1,374
15 =
Bavaria
0,76¢
1,85¢
0,75¢
3,365
16 =
Thuringia
2,92¢
0,23¢
0,27¢
3,427

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.