Класация по области за 14 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Berlin

-2,55¢

-2,11¢

-1,72¢

-6,379

2 -1

Hamburg

-2,18¢

-2,96¢

-0,61¢

-5,741

3 =

Bremen

-2,69¢

-1,89¢

-0,39¢

-4,981

4 =

North Rhine-Westphalia

-1,52¢

-1,62¢

-0,60¢

-3,740

5 +1

Lower Saxony

-1,66¢

-1,26¢

-0,22¢

-3,139

6 +2

Saxony

-1,26¢

-1,35¢

0,07¢

-2,544

7 -2

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,96¢

-1,11¢

0,53¢

-2,541

8 +1

Schleswig-Holstein

-1,11¢

-0,97¢

-0,17¢

-2,251

9 -2

Rhineland-Palatinate

-1,01¢

-0,73¢

-0,25¢

-1,998

10 =

Brandenburg

-0,47¢

0,22¢

0,11¢

-0,140

11 +1
Hesse
-0,14¢
-0,24¢
0,26¢
-0,119
12 -1
Saxony-Anhalt
-0,04¢
-0,11¢
0,44¢
0,288
13 +1
Thuringia
0,71¢
0,26¢
0,40¢
1,371
14 -1
Baden-Wurttemberg
1,04¢
0,76¢
0,21¢
2,013
15 +1
Bavaria
0,59¢
0,80¢
0,77¢
2,155
16 -1
Saarland
1,78¢
1,38¢
-0,20¢
2,955

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.