Класация по области за 12 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hamburg

-3,10¢

-2,73¢

-0,78¢

-6,619

2 +1

Berlin

-2,14¢

-2,04¢

-1,76¢

-5,940

3 -1

Bremen

-1,87¢

-0,94¢

-0,57¢

-3,374

4 =

Schleswig-Holstein

-1,90¢

-1,10¢

-0,13¢

-3,128

5 +2

North Rhine-Westphalia

-1,42¢

-1,08¢

-0,60¢

-3,102

6 =

Lower Saxony

-1,42¢

-1,29¢

-0,22¢

-2,933

7 -2

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,33¢

-1,47¢

0,56¢

-2,239

8 +2

Saxony-Anhalt

-0,51¢

-1,13¢

0,41¢

-1,238

9 -1

Saxony

-0,53¢

-0,82¢

0,12¢

-1,234

10 -1

Brandenburg

-0,56¢

-0,52¢

0,09¢

-0,986

11 +1
Rhineland-Palatinate
-0,40¢
-0,17¢
-0,26¢
-0,831
12 -1
Thuringia
0,05¢
-0,70¢
0,44¢
-0,200
13 +1
Baden-Wurttemberg
0,42¢
0,37¢
0,19¢
0,971
14 +1
Bavaria
0,16¢
0,15¢
0,83¢
1,139
15 -2
Hesse
1,02¢
0,36¢
0,23¢
1,610
16 =
Saarland
2,58¢
1,09¢
-0,19¢
3,478

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.