Класация по области за 23 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,29¢

-2,66¢

-1,55¢

-6,498

2 =

Hamburg

-2,41¢

-2,13¢

-0,61¢

-5,151

3 +1

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,96¢

-2,67¢

0,41¢

-4,224

4 +4

Lower Saxony

-1,97¢

-1,91¢

-0,27¢

-4,153

5 -2

North Rhine-Westphalia

-1,64¢

-1,58¢

-0,57¢

-3,790

6 -1

Schleswig-Holstein

-1,94¢

-1,62¢

0,03¢

-3,534

7 =

Rhineland-Palatinate

-1,55¢

-1,40¢

-0,28¢

-3,238

8 -2

Bremen

-0,77¢

-2,16¢

-0,24¢

-3,172

9 +1

Saxony

-0,44¢

-1,73¢

0,16¢

-2,010

10 -1

Saxony-Anhalt

-0,25¢

-1,76¢

0,34¢

-1,668

11 =
Brandenburg
0,11¢
-0,76¢
0,09¢
-0,552
12 =
Baden-Wurttemberg
-0,75¢
0,07¢
0,24¢
-0,436
13 =
Saarland
-0,06¢
0,46¢
-0,11¢
0,296
14 =
Hesse
0,98¢
-0,67¢
0,09¢
0,405
15 +1
Thuringia
0,97¢
-0,37¢
0,38¢
0,979
16 -1
Bavaria
-0,12¢
0,97¢
0,91¢
1,755

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.