Класация по области за 8 декември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,90¢

-2,97¢

-1,65¢

-7,515

2 =

Hamburg

-1,23¢

-2,27¢

-1,20¢

-4,699

3 +4

Schleswig-Holstein

-0,52¢

-2,02¢

-0,01¢

-2,555

4 =

Brandenburg

-0,65¢

-1,50¢

-0,26¢

-2,413

5 -2

Saxony

-0,34¢

-1,74¢

-0,26¢

-2,337

6 =

North Rhine-Westphalia

-0,49¢

-0,85¢

-0,75¢

-2,083

7 -2

Bremen

-0,13¢

-1,47¢

-0,23¢

-1,831

8 =

Rhineland-Palatinate

-0,77¢

-0,67¢

-0,32¢

-1,765

9 +1

Saxony-Anhalt

-0,27¢

-1,31¢

0,06¢

-1,511

10 -1

Lower Saxony

0,10¢

-0,71¢

-0,40¢

-1,005

11 +2
Hesse
0,10¢
-0,13¢
-0,10¢
-0,126
12 -1
Thuringia
0,82¢
-0,28¢
-0,21¢
0,327
13 -1
Baden-Wurttemberg
-0,59¢
1,00¢
0,17¢
0,582
14 +1
Bavaria
-0,53¢
1,02¢
0,83¢
1,320
15 -1
Saarland
-0,03¢
2,18¢
-0,63¢
1,532
16 =
Mecklenburg-Western Pomerania
-1,59¢
-2,81¢
6,25¢
1,852

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.