Класация по области за 24 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,60¢

-4,30¢

-1,26¢

-8,162

2 =

Hamburg

-2,03¢

-3,56¢

-1,00¢

-6,595

3 +1

Brandenburg

-0,74¢

-3,10¢

-0,29¢

-4,137

4 -1

Rhineland-Palatinate

-1,78¢

-1,52¢

-0,13¢

-3,431

5 =

Saxony-Anhalt

-0,20¢

-2,96¢

-0,12¢

-3,284

6 =

Saxony

0,58¢

-2,17¢

-0,53¢

-2,130

7 =

Saarland

-0,68¢

-1,13¢

-0,29¢

-2,098

8 +2

Schleswig-Holstein

-0,40¢

-1,69¢

0,07¢

-2,015

9 -1

Baden-Wurttemberg

-2,09¢

0,20¢

-0,10¢

-1,992

10 +1

Bremen

0,40¢

-1,32¢

-0,85¢

-1,766

11 -2
North Rhine-Westphalia
-0,45¢
-0,72¢
-0,50¢
-1,670
12 =
Lower Saxony
0,58¢
-0,34¢
-0,41¢
-0,172
13 =
Hesse
-0,09¢
0,67¢
-0,22¢
0,366
14 =
Thuringia
1,16¢
-0,14¢
-0,34¢
0,685
15 =
Bavaria
-0,66¢
1,18¢
0,44¢
0,958
16 =
Mecklenburg-Western Pomerania
-1,95¢
-2,70¢
5,99¢
1,329

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.