Класация по области за 25 януари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,10¢

-3,65¢

-1,21¢

-6,956

2 +2

Rhineland-Palatinate

-2,56¢

-2,07¢

-0,13¢

-4,756

3 +4

Saarland

-2,31¢

-1,03¢

-0,29¢

-3,633

4 -1

Brandenburg

-0,54¢

-2,60¢

-0,31¢

-3,451

5 -3

Hamburg

-0,30¢

-1,80¢

-0,93¢

-3,029

6 +5

North Rhine-Westphalia

-1,02¢

-0,85¢

-0,50¢

-2,374

7 -2

Saxony-Anhalt

0,35¢

-2,46¢

-0,12¢

-2,231

8 +1

Baden-Wurttemberg

-1,87¢

0,38¢

-0,07¢

-1,559

9 -3

Saxony

0,86¢

-1,72¢

-0,53¢

-1,388

10 -2

Schleswig-Holstein

0,15¢

-1,36¢

0,08¢

-1,137

11 -1
Bremen
0,67¢
-1,07¢
-0,67¢
-1,073
12 +1
Hesse
-0,56¢
0,07¢
-0,24¢
-0,726
13 -1
Lower Saxony
0,72¢
-0,27¢
-0,40¢
0,046
14 +1
Bavaria
-0,40¢
1,07¢
0,47¢
1,136
15 -1
Thuringia
1,97¢
0,09¢
-0,34¢
1,722
16 =
Mecklenburg-Western Pomerania
-1,31¢
-2,52¢
5,99¢
2,154

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.