Класация по области за 17 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,81¢

-3,95¢

-1,43¢

-8,182

2 +1

Hamburg

-2,00¢

-2,67¢

-1,02¢

-5,701

3 +1

Schleswig-Holstein

-3,20¢

-1,47¢

-0,43¢

-5,103

4 +4

Saxony

-0,54¢

-1,96¢

-0,64¢

-3,133

5 =

Brandenburg

-0,50¢

-2,10¢

-0,29¢

-2,889

6 -4

Bremen

-0,85¢

-1,16¢

-0,81¢

-2,819

7 -1

Rhineland-Palatinate

-0,90¢

-1,47¢

-0,16¢

-2,532

8 -1

North Rhine-Westphalia

-0,22¢

-0,78¢

-0,53¢

-1,537

9 +1

Baden-Wurttemberg

-0,88¢

-0,65¢

0,00¢

-1,529

10 -1

Lower Saxony

-0,30¢

-0,48¢

-0,42¢

-1,194

11 =
Saxony-Anhalt
1,00¢
-1,33¢
-0,21¢
-0,543
12 +2
Saarland
0,28¢
0,33¢
-0,27¢
0,345
13 -1
Hesse
0,62¢
0,01¢
-0,27¢
0,360
14 -1
Mecklenburg-Western Pomerania
-2,33¢
-2,87¢
5,88¢
0,673
15 =
Thuringia
1,66¢
-0,50¢
-0,27¢
0,889
16 =
Bavaria
-0,22¢
0,91¢
0,71¢
1,399

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.