Класация по области за 18 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-3,29¢

-3,81¢

-1,38¢

-8,481

2 =

Hamburg

-2,92¢

-3,05¢

-0,96¢

-6,928

3 =

Schleswig-Holstein

-3,42¢

-1,91¢

-0,35¢

-5,679

4 =

Saxony

-1,28¢

-2,46¢

-0,59¢

-4,341

5 =

Brandenburg

-1,30¢

-2,46¢

-0,24¢

-4,011

6 =

Bremen

-1,05¢

-1,68¢

-0,76¢

-3,486

7 +3

Lower Saxony

-1,31¢

-1,13¢

-0,38¢

-2,813

8 +1

Baden-Wurttemberg

-1,33¢

-1,11¢

0,06¢

-2,379

9 -2

Rhineland-Palatinate

-0,95¢

-1,27¢

-0,11¢

-2,334

10 +1

Saxony-Anhalt

0,50¢

-2,47¢

-0,17¢

-2,140

11 -3
North Rhine-Westphalia
-0,61¢
-1,03¢
-0,50¢
-2,135
12 +3
Thuringia
0,83¢
-1,16¢
-0,21¢
-0,547
13 +1
Mecklenburg-Western Pomerania
-3,04¢
-3,36¢
5,90¢
-0,509
14 -2
Saarland
-0,36¢
0,17¢
-0,21¢
-0,392
15 -2
Hesse
0,12¢
-0,01¢
-0,23¢
-0,127
16 =
Bavaria
-0,62¢
0,60¢
0,77¢
0,751

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.