Класация по области за 26 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,53¢

-3,71¢

-1,74¢

-7,970

2 =

Hamburg

-1,06¢

-3,09¢

-0,85¢

-4,993

3 +2

Bremen

-1,80¢

-2,66¢

-0,40¢

-4,864

4 +2

Brandenburg

-1,65¢

-2,38¢

-0,35¢

-4,377

5 -2

Saxony

-1,43¢

-2,11¢

-0,58¢

-4,125

6 -2

Rhineland-Palatinate

-1,82¢

-1,70¢

-0,15¢

-3,678

7 =

North Rhine-Westphalia

-0,96¢

-1,33¢

-0,58¢

-2,870

8 +2

Lower Saxony

-0,88¢

-1,44¢

-0,35¢

-2,676

9 +2

Saxony-Anhalt

-0,12¢

-2,09¢

-0,24¢

-2,440

10 +2

Baden-Wurttemberg

-1,72¢

-0,48¢

0,11¢

-2,082

11 -3
Saarland
-1,66¢
-0,05¢
-0,28¢
-1,993
12 -3
Schleswig-Holstein
-0,84¢
-0,52¢
-0,35¢
-1,709
13 =
Thuringia
-0,59¢
-0,89¢
-0,20¢
-1,683
14 =
Hesse
0,19¢
-0,58¢
-0,28¢
-0,666
15 =
Mecklenburg-Western Pomerania
-3,03¢
-2,95¢
5,92¢
-0,065
16 =
Bavaria
-0,75¢
1,15¢
0,76¢
1,166

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.