Класация по области за 27 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,77¢

-3,68¢

-1,68¢

-8,130

2 =

Hamburg

-1,26¢

-2,89¢

-0,82¢

-4,972

3 =

Bremen

-0,91¢

-2,17¢

-0,36¢

-3,434

4 +1

Saxony

-0,99¢

-1,75¢

-0,55¢

-3,283

5 -1

Brandenburg

-0,84¢

-1,71¢

-0,29¢

-2,835

6 =

Rhineland-Palatinate

-1,42¢

-1,17¢

-0,10¢

-2,690

7 +2

Saxony-Anhalt

-0,05¢

-1,99¢

-0,17¢

-2,217

8 -1

North Rhine-Westphalia

-0,48¢

-0,89¢

-0,54¢

-1,912

9 +2

Saarland

-1,53¢

-0,09¢

-0,27¢

-1,888

10 -2

Lower Saxony

-0,39¢

-1,06¢

-0,34¢

-1,785

11 -1
Baden-Wurttemberg
-1,03¢
0,30¢
0,15¢
-0,583
12 +1
Thuringia
-0,01¢
-0,35¢
-0,20¢
-0,561
13 +1
Hesse
0,51¢
-0,27¢
-0,23¢
0,010
14 -2
Schleswig-Holstein
0,59¢
0,57¢
-0,29¢
0,877
15 +1
Bavaria
-0,18¢
1,89¢
0,80¢
2,506
16 -1
Mecklenburg-Western Pomerania
-1,54¢
-1,77¢
5,97¢
2,658

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.