Класация по области за 29 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-3,31¢

-3,63¢

-1,67¢

-8,605

2 +4

Bremen

-2,58¢

-2,87¢

-0,27¢

-5,722

3 -1

Hamburg

-0,84¢

-3,08¢

-0,87¢

-4,790

4 -1

Brandenburg

-1,84¢

-2,41¢

-0,27¢

-4,519

5 =

Saxony

-1,08¢

-2,14¢

-0,55¢

-3,772

6 -2

Rhineland-Palatinate

-1,76¢

-1,50¢

-0,11¢

-3,365

7 =

Saxony-Anhalt

-0,46¢

-2,05¢

-0,18¢

-2,681

8 =

North Rhine-Westphalia

-0,77¢

-1,05¢

-0,56¢

-2,382

9 +1

Lower Saxony

-0,29¢

-1,02¢

-0,35¢

-1,658

10 -1

Saarland

-0,75¢

-0,15¢

-0,28¢

-1,174

11 =
Baden-Wurttemberg
-0,79¢
-0,10¢
0,16¢
-0,743
12 =
Thuringia
-0,24¢
-0,06¢
-0,20¢
-0,497
13 =
Hesse
0,53¢
-0,18¢
-0,24¢
0,114
14 =
Mecklenburg-Western Pomerania
-2,55¢
-3,23¢
5,94¢
0,162
15 =
Schleswig-Holstein
2,11¢
1,22¢
-0,32¢
3,012
16 =
Bavaria
0,45¢
2,22¢
0,79¢
3,459

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.