Класация по области за 28 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,88¢

-3,06¢

-1,33¢

-7,262

2 =

Hamburg

-2,61¢

-3,68¢

-0,30¢

-6,593

3 +1

Rhineland-Palatinate

-2,81¢

-2,20¢

-0,17¢

-5,184

4 -1

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,20¢

-2,63¢

-0,31¢

-5,148

5 =

Saxony

-1,14¢

-2,69¢

-0,16¢

-3,992

6 =

Lower Saxony

-1,62¢

-1,87¢

-0,15¢

-3,642

7 =

Saxony-Anhalt

-0,23¢

-2,29¢

0,03¢

-2,488

8 =

Brandenburg

-1,01¢

-1,47¢

0,00¢

-2,478

9 +1

Hesse

-0,84¢

-1,20¢

-0,18¢

-2,218

10 +1

North Rhine-Westphalia

-0,35¢

-1,38¢

-0,40¢

-2,128

11 -2
Bremen
-0,69¢
-0,29¢
-0,06¢
-1,036
12 +1
Saarland
-1,97¢
1,20¢
-0,23¢
-1,002
13 +1
Schleswig-Holstein
-0,01¢
-0,41¢
-0,06¢
-0,485
14 +1
Baden-Wurttemberg
-1,34¢
0,83¢
0,27¢
-0,234
15 -3
Thuringia
0,48¢
-0,69¢
-0,00¢
-0,217
16 =
Bavaria
1,23¢
2,61¢
0,92¢
4,752

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.