Класация по области за 23 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,30¢

-2,92¢

-0,27¢

-5,495

2 =

Berlin

-2,27¢

-1,58¢

-1,48¢

-5,332

3 =

Hamburg

-0,73¢

-1,93¢

-0,67¢

-3,326

4 =

Rhineland-Palatinate

-1,07¢

-1,45¢

-0,44¢

-2,957

5 =

Bavaria

-2,64¢

-0,91¢

0,99¢

-2,555

6 +2

Baden-Wurttemberg

-1,97¢

-0,33¢

0,20¢

-2,102

7 +4

Saarland

-1,05¢

0,13¢

-0,47¢

-1,393

8 -1

North Rhine-Westphalia

-0,02¢

-0,91¢

-0,45¢

-1,384

9 =

Schleswig-Holstein

-0,75¢

-0,61¢

0,08¢

-1,273

10 =

Hesse

0,02¢

-0,90¢

-0,30¢

-1,175

11 +1
Brandenburg
-0,34¢
-0,40¢
-0,12¢
-0,861
12 -6
Saxony
0,38¢
-1,38¢
0,17¢
-0,831
13 =
Thuringia
0,31¢
-0,90¢
0,15¢
-0,437
14 +1
Lower Saxony
0,47¢
0,12¢
-0,08¢
0,511
15 +1
Saxony-Anhalt
1,39¢
-0,10¢
0,11¢
1,401
16 -2
Bremen
0,99¢
1,02¢
-0,01¢
2,009

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.