Класация по области за 22 септември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Saarland

-1,56¢

-0,26¢

-3,02¢

-4,840

2 -1

Berlin

-1,83¢

-0,96¢

-1,23¢

-4,022

3 +1

North Rhine-Westphalia

-0,73¢

-0,98¢

-0,74¢

-2,455

4 +2

Hesse

-0,32¢

-1,11¢

-0,85¢

-2,290

5 +2

Lower Saxony

-0,66¢

-0,74¢

-0,28¢

-1,690

6 -4

Hamburg

-0,48¢

-1,08¢

-0,08¢

-1,636

7 +2

Saxony-Anhalt

-0,13¢

-1,45¢

0,29¢

-1,292

8 +4

Saxony

-1,14¢

-1,38¢

1,37¢

-1,150

9 +2

Rhineland-Palatinate

-1,44¢

-1,44¢

2,02¢

-0,861

10 =

Baden-Wurttemberg

-0,27¢

0,16¢

-0,67¢

-0,787

11 -6
Schleswig-Holstein
-0,61¢
-0,90¢
0,81¢
-0,691
12 +1
Brandenburg
-0,55¢
-0,28¢
0,40¢
-0,432
13 -5
Bremen
-0,10¢
-1,20¢
1,07¢
-0,231
14 +2
Thuringia
-0,05¢
-0,10¢
0,13¢
-0,015
15 -1
Bavaria
-0,41¢
0,73¢
0,20¢
0,519
16 -1
Mecklenburg-Western Pomerania
-2,36¢
-2,57¢
5,67¢
0,739

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.