Класация по области за 18 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Rhineland-Palatinate

-1,86¢

-1,28¢

-2,65¢

-5,797

2 =

Saarland

-1,88¢

0,39¢

-2,33¢

-3,816

3 +1

North Rhine-Westphalia

-1,81¢

-1,41¢

-0,44¢

-3,662

4 +1

Hamburg

-1,02¢

-1,13¢

0,07¢

-2,074

5 +1

Saxony-Anhalt

-0,90¢

-1,65¢

0,76¢

-1,787

6 +2

Lower Saxony

-0,54¢

-1,05¢

-0,06¢

-1,650

7 =

Hesse

0,30¢

-0,95¢

-0,76¢

-1,397

8 +1

Bremen

-1,34¢

-0,72¢

0,89¢

-1,170

9 +1

Thuringia

-1,02¢

0,44¢

0,48¢

-0,101

10 +2

Baden-Wurttemberg

0,31¢

0,22¢

-0,28¢

0,249

11 +2
Bavaria
0,02¢
0,42¢
0,05¢
0,494
12 -9
Berlin
0,64¢
1,67¢
-1,04¢
1,274
13 -2
Saxony
-0,08¢
-0,26¢
1,67¢
1,329
14 +1
Schleswig-Holstein
0,99¢
0,72¢
0,74¢
2,448
15 +1
Mecklenburg-Western Pomerania
-1,15¢
-1,67¢
6,00¢
3,181
16 -2
Brandenburg
1,86¢
1,65¢
0,89¢
4,403

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.