Класация по области за 14 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Saxony

-2,08¢

-2,32¢

-0,18¢

-4,584

2 =

Rhineland-Palatinate

-1,48¢

-1,20¢

-1,49¢

-4,164

3 +1

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,72¢

-2,62¢

1,57¢

-3,766

4 -1

Berlin

-2,16¢

-1,12¢

-0,26¢

-3,539

5 =

Bremen

-0,96¢

-0,04¢

-0,63¢

-1,629

6 =

Hamburg

-0,57¢

-0,82¢

-0,20¢

-1,594

7 =

North Rhine-Westphalia

-0,46¢

-0,65¢

-0,44¢

-1,549

8 =

Bavaria

-1,29¢

-0,09¢

-0,09¢

-1,468

9 +2

Lower Saxony

-0,04¢

-0,51¢

0,15¢

-0,403

10 =

Saarland

-0,08¢

0,80¢

-1,01¢

-0,295

11 +1
Baden-Wurttemberg
-0,62¢
0,21¢
0,17¢
-0,250
12 -3
Schleswig-Holstein
0,17¢
-0,07¢
-0,32¢
-0,218
13 +1
Thuringia
0,30¢
-0,86¢
0,50¢
-0,064
14 +1
Brandenburg
-0,58¢
0,22¢
0,91¢
0,561
15 -2
Hesse
0,61¢
-0,05¢
0,18¢
0,744
16 =
Saxony-Anhalt
-0,13¢
0,00¢
1,59¢
1,470

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.