Класация по области за 22 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Rhineland-Palatinate

-2,24¢

-1,85¢

-1,33¢

-5,414

2 +1

Berlin

-2,63¢

-1,43¢

-0,36¢

-4,424

3 -2

Saxony

-2,13¢

-1,43¢

-0,42¢

-3,988

4 +1

Saarland

-1,65¢

-0,45¢

-1,26¢

-3,367

5 +4

Hamburg

-1,25¢

-1,29¢

-0,02¢

-2,563

6 =

Bavaria

-1,59¢

-0,83¢

0,01¢

-2,417

7 -3

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,53¢

-1,48¢

1,07¢

-1,944

8 -1

North Rhine-Westphalia

-0,65¢

-0,61¢

-0,32¢

-1,576

9 +5

Thuringia

-0,50¢

-0,77¢

0,14¢

-1,130

10 =

Hesse

-0,23¢

-0,94¢

0,19¢

-0,974

11 +1
Brandenburg
-0,89¢
-0,28¢
0,67¢
-0,503
12 +1
Baden-Wurttemberg
-0,45¢
-0,27¢
0,22¢
-0,495
13 +2
Lower Saxony
0,00¢
-0,07¢
0,10¢
0,024
14 +2
Saxony-Anhalt
-0,24¢
-0,75¢
1,01¢
0,029
15 -4
Schleswig-Holstein
0,32¢
0,25¢
-0,42¢
0,146
16 -8
Bremen
0,12¢
0,63¢
-0,47¢
0,280

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.