Класация по области за 2 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-3,50¢

-2,22¢

-0,43¢

-6,154

2 =

Saxony

-2,04¢

-3,22¢

-0,52¢

-5,782

3 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,18¢

-2,47¢

0,30¢

-4,345

4 +1

Bremen

-1,95¢

-1,19¢

-0,63¢

-3,780

5 -1

Rhineland-Palatinate

-1,46¢

-1,53¢

-0,43¢

-3,417

6 +4

Hamburg

-0,78¢

-1,96¢

-0,12¢

-2,865

7 -1

Brandenburg

-1,95¢

-0,84¢

0,13¢

-2,658

8 =

North Rhine-Westphalia

-1,10¢

-1,09¢

-0,09¢

-2,270

9 -2

Schleswig-Holstein

-0,63¢

-0,47¢

-0,58¢

-1,674

10 -1

Saxony-Anhalt

-0,48¢

-1,44¢

0,44¢

-1,475

11 =
Lower Saxony
-0,44¢
-0,53¢
-0,12¢
-1,088
12 =
Bavaria
-0,43¢
0,12¢
0,03¢
-0,280
13 +2
Thuringia
0,44¢
-0,42¢
0,09¢
0,116
14 =
Hesse
0,06¢
-0,04¢
0,31¢
0,326
15 -2
Saarland
0,14¢
0,59¢
-0,30¢
0,430
16 =
Baden-Wurttemberg
1,08¢
1,28¢
0,36¢
2,731

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.