Класация по области за 3 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-3,60¢

-2,13¢

-0,44¢

-6,169

2 =

Saxony

-2,36¢

-3,06¢

-0,62¢

-6,047

3 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,04¢

-2,34¢

0,15¢

-4,228

4 +1

Rhineland-Palatinate

-1,48¢

-1,65¢

-0,38¢

-3,516

5 +2

Brandenburg

-1,86¢

-0,81¢

0,00¢

-2,675

6 -2

Bremen

-0,61¢

-1,08¢

-0,67¢

-2,357

7 -1

Hamburg

-0,16¢

-1,76¢

-0,20¢

-2,115

8 =

North Rhine-Westphalia

-1,02¢

-1,13¢

0,05¢

-2,098

9 =

Schleswig-Holstein

-0,34¢

-0,59¢

-0,65¢

-1,578

10 =

Saxony-Anhalt

-0,59¢

-0,88¢

0,32¢

-1,155

11 =
Lower Saxony
-0,43¢
-0,50¢
-0,09¢
-1,025
12 +3
Saarland
-0,62¢
0,36¢
-0,47¢
-0,725
13 -1
Bavaria
-0,69¢
-0,07¢
0,07¢
-0,687
14 -1
Thuringia
-0,53¢
-0,03¢
0,04¢
-0,525
15 -1
Hesse
0,35¢
-0,02¢
0,35¢
0,684
16 =
Baden-Wurttemberg
1,27¢
1,10¢
0,39¢
2,758

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.