Класация по области за 20 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,97¢

-2,56¢

-0,08¢

-5,610

2 +1

Bremen

-2,76¢

-2,39¢

-0,27¢

-5,420

3 +1

Hamburg

-2,38¢

-2,39¢

-0,09¢

-4,862

4 -2

Rhineland-Palatinate

-1,47¢

-2,10¢

-1,04¢

-4,616

5 =

Saxony

-1,94¢

-2,13¢

-0,29¢

-4,365

6 +5

Schleswig-Holstein

-1,66¢

-0,72¢

-0,47¢

-2,852

7 +2

North Rhine-Westphalia

-1,10¢

-1,60¢

-0,04¢

-2,746

8 =

Lower Saxony

-1,16¢

-1,68¢

0,12¢

-2,716

9 -3

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,73¢

-2,08¢

1,12¢

-2,680

10 =

Brandenburg

-1,45¢

-0,92¢

0,43¢

-1,935

11 -4
Saarland
-0,97¢
0,00¢
-0,82¢
-1,786
12 =
Bavaria
-1,08¢
-0,05¢
-0,43¢
-1,558
13 =
Hesse
-0,53¢
-0,73¢
0,23¢
-1,041
14 =
Saxony-Anhalt
-0,54¢
-1,09¢
1,00¢
-0,622
15 =
Baden-Wurttemberg
-0,13¢
0,00¢
0,19¢
0,062
16 =
Thuringia
-0,49¢
0,28¢
0,36¢
0,147

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.