Класация по области за 27 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Rhineland-Palatinate

-1,26¢

-2,64¢

-1,39¢

-5,293

2 =

Saarland

-1,02¢

-1,31¢

-1,89¢

-4,224

3 =

North Rhine-Westphalia

-1,60¢

-1,17¢

-0,55¢

-3,325

4 =

Bremen

-0,79¢

-1,54¢

0,30¢

-2,025

5 =

Hamburg

-0,87¢

-1,02¢

0,43¢

-1,462

6 +2

Lower Saxony

0,17¢

-0,64¢

0,11¢

-0,356

7 -1

Schleswig-Holstein

0,04¢

0,12¢

-0,03¢

0,126

8 -1

Berlin

-1,44¢

1,90¢

-0,23¢

0,227

9 +2

Mecklenburg-Western Pomerania

-0,22¢

0,03¢

0,62¢

0,425

10 -1

Hesse

0,14¢

0,21¢

0,24¢

0,591

11 -1
Saxony
0,44¢
0,36¢
0,26¢
1,054
12 =
Baden-Wurttemberg
1,03¢
0,51¢
0,42¢
1,964
13 =
Saxony-Anhalt
0,77¢
0,83¢
0,65¢
2,258
14 +1
Bavaria
1,52¢
1,63¢
0,14¢
3,285
15 -1
Thuringia
1,57¢
1,39¢
0,46¢
3,421
16 =
Brandenburg
0,64¢
2,34¢
0,67¢
3,646

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.