Класация по области за 8 юни 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Saarland

-1,79¢

-2,18¢

-2,51¢

-6,489

2 =

Rhineland-Palatinate

-1,25¢

-1,55¢

-1,59¢

-4,393

3 =

North Rhine-Westphalia

-2,33¢

-1,45¢

-0,55¢

-4,327

4 =

Bremen

-1,65¢

-1,60¢

0,36¢

-2,893

5 =

Hamburg

-1,79¢

-1,45¢

0,47¢

-2,768

6 =

Berlin

-2,17¢

0,60¢

-0,31¢

-1,875

7 +1

Schleswig-Holstein

-0,80¢

-0,73¢

-0,05¢

-1,583

8 -1

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,56¢

-0,58¢

0,61¢

-1,541

9 +1

Saxony

-0,52¢

-0,58¢

0,49¢

-0,612

10 +1

Saxony-Anhalt

-0,80¢

-0,57¢

0,79¢

-0,585

11 -2
Lower Saxony
0,00¢
-0,51¢
0,03¢
-0,477
12 +1
Thuringia
0,04¢
-0,78¢
0,61¢
-0,126
13 +1
Hesse
0,10¢
0,26¢
0,22¢
0,585
14 -2
Brandenburg
-0,88¢
1,01¢
0,52¢
0,642
15 =
Baden-Wurttemberg
0,53¢
0,03¢
0,43¢
0,994
16 =
Bavaria
1,51¢
0,42¢
0,12¢
2,047

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.