Класация по области за 19 септември 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Saarland

-1,73¢

-2,90¢

-2,47¢

-7,103

2 +1

Bremen

-2,58¢

-2,21¢

-0,90¢

-5,685

3 -1

Rhineland-Palatinate

-1,69¢

-1,83¢

-1,36¢

-4,878

4 =

Berlin

-3,01¢

0,59¢

-0,53¢

-2,950

5 =

Hamburg

-1,08¢

-1,58¢

-0,28¢

-2,943

6 +2

Schleswig-Holstein

-0,77¢

-0,60¢

-0,46¢

-1,828

7 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,34¢

-0,34¢

-0,12¢

-1,805

8 -2

North Rhine-Westphalia

-0,81¢

-0,73¢

0,11¢

-1,429

9 =

Bavaria

0,14¢

-1,16¢

0,19¢

-0,831

10 =

Baden-Wurttemberg

0,15¢

-1,39¢

0,47¢

-0,773

11 +4
Thuringia
-0,67¢
-0,41¢
0,42¢
-0,671
12 -1
Lower Saxony
-0,29¢
-0,18¢
-0,18¢
-0,641
13 =
Hesse
-0,07¢
-0,17¢
0,22¢
-0,022
14 -2
Saxony
-0,54¢
0,87¢
-0,30¢
0,037
15 -1
Brandenburg
-1,15¢
1,22¢
0,20¢
0,275
16 =
Saxony-Anhalt
-0,40¢
0,55¢
0,12¢
0,275

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.