Bydgoszcz

Polen

Gem. Kuyavia-Pomerania
GPS: 53.121965,18.000253

~11921 Einwohner pro Tankstelle

Treibstoff Durchschnittlich in Bydgoszcz Durchschnittlich in Polen
Benzin 95 4,41 PLN/L 4,52 PLN/L
Diesel 4,37 PLN/L 4,44 PLN/L
Autogas 1,91 PLN/L 1,91 PLN/L
Benzin 98 4,51 PLN/L 4,51 PLN/L
ObjektAdresseTreibstoffe
Бензиностанция MAKRO Station ul. Jana Pawla II 123 Бензин А95 Дизелово Гориво Дизелово Гориво с добавки
BP BP Station Brda ul. Fordonska 48/50 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Дизелово Гориво с добавки
Lotos Lotos Bydgoszcz Fordonska 32 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Дизелово Гориво с добавки
Lotos Lotos Station Wojska Polskiego 1 Бензин А95 Дизелово Гориво Дизелово Гориво с добавки
Lotos Lotos Station Zwirki i Wigury 45 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Дизелово Гориво с добавки
Lukoil Lukoil Bydgoszcz Kaliskiego ul. Kaliskiego 32 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 Дизелово Гориво с добавки
Lukoil Lukoil Bydgoszcz Fordońska ul. Fordonska 225 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz Nakielska 86 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz Szubinska 31A Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz ul. Gdanska 240 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz ul. Bernardynska 9 Бензин А95 Дизелово Гориво Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz Ul. Grunwaldzka 293 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz Grunwaldzka 142 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz ul. Kujawska 71 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz Fordonska 419 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz Aleje Jana Pawla Ii 131 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz Nowotorunska 26 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 181 Бензин А95 Дизелово Гориво Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz Gdańska 252 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz ul. Pelplinska 7 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Orlen Orlen Bydgoszcz Wyszynskiego 29 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Shell Shell -Station Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 19 Бензин А95 Дизелово Гориво Дизелово Гориво с добавки
Shell Shell Bydgoszcz Sw. Trocy 34 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Shell Shell Bydgoszcz Fordonska 97 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Дизелово Гориво с добавки
Shell Shell Bydgoszcz Wojska Polskiego 12 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Дизелово Гориво с добавки
Shell Shell Bydgoszcz ul. Taldykina 3 Бензин А95 Дизелово Гориво Дизелово Гориво с добавки
Shell Shell Bydgoszcz Grunwaldzka 203 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Дизелово Гориво с добавки
Circle K Circle K Bydgoszcz, Jagiellonska Jagiellonska 58 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А95 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Circle K Circle K Bydgoszcz, Wojska Polskiego Wojska Polskiego 20D Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А95 с добавки Дизелово Гориво с добавки
Circle K Circle K Bydgoszcz, Solskiego Solskiego 20 Бензин А95 Дизелово Гориво Газ Пропан Бутан Бензин А98 с добавки Дизелово Гориво с добавки