Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,76 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,29 лв. +0.00 2,08 лв. +0.00
Армения 1,88 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00
Австрия eu 2,28 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,47 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00 0,77 лв. +0.00
Белгия eu 3,03 лв. +0.00 3,02 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,23 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Хърватия eu 2,76 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Чехия eu 2,42 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Дания eu 3,32 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00
Египет 0,84 лв. +0.00 0,61 лв. +0.00
Естония eu 2,68 лв. +0.00 2,68 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Финландия eu 3,04 лв. +0.00 2,84 лв. +0.00
Франция eu 3,02 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Грузия 1,21 лв. -0,01 1,18 лв. -0,02
Германия eu 2,78 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Гърция eu 3,23 лв. +0.00 2,87 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,31 лв. -0,01 2,44 лв. -0,01 1,46 лв. -0,01
Исландия 3,38 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00
Ирландия eu 2,77 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 3,25 лв. +0.00 4,18 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Италия eu 3,17 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,21 лв. +0.00
Йордания 2,38 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,38 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Латвия eu 2,48 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Ливан 2,91 лв. +0.00 2,13 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,38 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Люксембург eu 2,42 лв. +0.00 2,27 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Македония 2,13 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,76 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00
Молдова 1,76 лв. +0.00 1,57 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Черна гора 2,56 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,03 лв. +0.00 1,80 лв. +0.00
Холандия eu 3,52 лв. +0.00 2,93 лв. -0,01 1,77 лв. +0.00
Норвегия 3,42 лв. +0.00 3,27 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Полша eu 2,24 лв. -0,01 2,32 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Португалия eu 3,16 лв. +0.00 2,96 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Румъния eu 2,22 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,10 лв. +0.00
Русия 1,33 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,42 лв. +0.00 0,35 лв. +0.00
Сърбия 2,49 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,63 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Словения eu 2,50 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,53 лв. +0.00 2,40 лв. +0.00 1,42 лв. +0.00
Швеция eu 3,00 лв. +0.00 3,09 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Швейцария 2,64 лв. -0,01 2,80 лв. -0,01 1,55 лв. +0.00
Тунис 0,98 лв. +0.00 0,73 лв. +0.00
Турция 2,10 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 0,48 лв. +0.00
САЩ 1,16 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Украйна 1,96 лв. -0,01 1,93 лв. -0,01 0,92 лв. +0.00
Великобритания eu 2,96 лв. +0,02 3,06 лв. +0,02 1,42 лв. +0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ