Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,64 лв. +0.00 2,59 лв. -0,01 1,02 лв. +0.00
Андора 2,57 лв. +0,02 2,27 лв. +0,02
Армения 1,70 лв. +0,01 1,62 лв. +0.00 0,77 лв. +0.00
Австрия eu 2,74 лв. +0.00 2,72 лв. +0,01 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,46 лв. +0,01 1,46 лв. +0,01 0,82 лв. +0.00
Белгия eu 3,33 лв. +0,02 3,38 лв. +0,02 1,62 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,38 лв. +0,01 2,35 лв. +0,01 1,38 лв. +0.00
България eu 2,39 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Хърватия eu 2,80 лв. -0,02 2,78 лв. -0,04 1,56 лв. +0.00
Кипър eu 2,64 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00
Чехия eu 2,76 лв. +0,01 2,65 лв. +0,01 1,25 лв. +0.00
Дания eu 3,49 лв. +0,01 3,10 лв. +0,01
Естония eu 3,02 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Финландия eu 3,57 лв. -0,01 3,24 лв. -0,01
Франция eu 3,25 лв. -0,01 3,10 лв. +0,02 1,76 лв. +0.00
Грузия 1,69 лв. +0,01 1,59 лв. +0,02 1,10 лв. +0.00
Германия eu 3,32 лв. +0.00 3,07 лв. +0.00 1,55 лв. -0,10
Гърция eu 3,46 лв. +0.00 2,97 лв. +0,01 1,95 лв. -0,01
Унгария eu 2,67 лв. +0,01 2,75 лв. +0,01 1,61 лв. +0.00
Исландия 3,29 лв. +0.00 3,13 лв. +0.00
Ирландия eu 3,17 лв. +0,03 2,99 лв. +0,03 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,46 лв. +0,01 3,19 лв. +0,01 1,54 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,91 лв. +0,01 2,72 лв. +0,02 1,47 лв. +0.00
Литва eu 2,76 лв. -0,02 2,59 лв. -0,02 1,46 лв. +0.00
Люксембург eu 2,91 лв. +0,02 2,74 лв. +0,01 1,56 лв. +0.00
Северна Македония 2,43 лв. +0.00 2,17 лв. -0,01 1,42 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,08 лв. +0.00 1,80 лв. +0,01 1,29 лв. +0.00
Черна гора 2,83 лв. +0,03 2,52 лв. +0,04 1,31 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,93 лв. +0.00 3,24 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00
Норвегия 3,61 лв. -0,01 3,36 лв. -0,02 1,64 лв. -0,01
Полша eu 2,51 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,34 лв. -0,01
Португалия eu 3,47 лв. +0.00 3,14 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Румъния eu 2,45 лв. +0.00 2,46 лв. +0,02 1,06 лв. +0.00
Русия 1,22 лв. -0,01 1,21 лв. -0,01 0,72 лв. +0.00
Сърбия 2,76 лв. +0.00 2,86 лв. +0,01 1,63 лв. +0.00
Словакия eu 2,92 лв. +0.00 2,71 лв. +0,02 1,43 лв. +0.00
Словения eu 2,63 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Испания eu 2,94 лв. +0,01 2,69 лв. +0.00 1,61 лв. +0.00
Швеция eu 3,49 лв. +0.00 3,76 лв. -0,02 2,54 лв. +0.00
Швейцария 3,22 лв. +0,03 3,31 лв. +0,02 1,79 лв. +0.00
Турция 1,48 лв. +0,06 1,45 лв. +0,01 1,06 лв. +0,02
САЩ 1,51 лв. +0,03 1,65 лв. +0,01
Украйна 2,00 лв. +0,01 1,93 лв. +0,01 1,18 лв. +0.00
Великобритания eu 3,28 лв. +0,02 3,37 лв. +0,02 1,56 лв. +0.00