Класация по области за 12 февруари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Schleswig-Holstein

-3,15¢

-2,96¢

-0,04¢

-6,158

2 -1

Berlin

-1,84¢

-2,65¢

-1,50¢

-5,993

3 -1

Hamburg

-2,57¢

-3,13¢

-0,25¢

-5,951

4 =

Saxony

-0,96¢

-3,29¢

-0,40¢

-4,651

5 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,05¢

-2,82¢

0,61¢

-4,266

6 =

North Rhine-Westphalia

-1,35¢

-2,11¢

-0,60¢

-4,060

7 +3

Rhineland-Palatinate

-1,13¢

-1,44¢

-0,27¢

-2,845

8 =

Saxony-Anhalt

-0,90¢

-1,92¢

0,29¢

-2,525

9 =

Lower Saxony

-0,80¢

-1,46¢

-0,23¢

-2,484

10 -3

Brandenburg

-0,57¢

-1,67¢

-0,24¢

-2,479

11 =
Thuringia
-0,05¢
-2,19¢
0,19¢
-2,046
12 =
Bremen
-0,48¢
-0,98¢
-0,12¢
-1,588
13 =
Hesse
-0,19¢
-0,78¢
0,05¢
-0,921
14 =
Saarland
-0,51¢
0,32¢
0,83¢
0,633
15 =
Bavaria
-0,76¢
1,56¢
0,92¢
1,720
16 =
Baden-Wurttemberg
0,15¢
1,46¢
0,55¢
2,163

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.