Класация по области за 22 юли 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Bremen

-3,67¢

-3,16¢

-0,30¢

-7,134

2 =

Hamburg

-3,24¢

-3,06¢

-0,76¢

-7,057

3 +3

Berlin

-1,54¢

-1,41¢

-1,76¢

-4,707

4 -1

North Rhine-Westphalia

-1,91¢

-1,99¢

-0,50¢

-4,405

5 -1

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,20¢

-2,12¢

0,47¢

-3,847

6 +1

Lower Saxony

-1,35¢

-1,28¢

-0,18¢

-2,810

7 +2

Rhineland-Palatinate

-1,35¢

-1,03¢

-0,08¢

-2,464

8 -3

Schleswig-Holstein

-1,41¢

-0,89¢

-0,13¢

-2,437

9 +3

Hesse

-0,38¢

-0,43¢

0,30¢

-0,507

10 =

Brandenburg

-0,25¢

-0,08¢

0,02¢

-0,308

11 +2
Saarland
-0,37¢
0,32¢
-0,21¢
-0,254
12 -4
Saxony-Anhalt
0,94¢
-1,26¢
0,37¢
0,042
13 -2
Saxony
1,95¢
-1,00¢
-0,06¢
0,895
14 +1
Baden-Wurttemberg
0,24¢
0,96¢
0,26¢
1,459
15 -1
Bavaria
-0,03¢
0,81¢
0,76¢
1,548
16 =
Thuringia
2,99¢
-0,03¢
0,30¢
3,261

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.