Класация по области за 10 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Hamburg

-3,51¢

-2,91¢

-0,78¢

-7,207

2 -1

Berlin

-2,60¢

-2,27¢

-1,52¢

-6,391

3 +5

Bremen

-1,28¢

-2,71¢

-0,29¢

-4,271

4 =

North Rhine-Westphalia

-1,43¢

-1,47¢

-0,59¢

-3,491

5 -2

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,51¢

-2,13¢

0,39¢

-3,248

6 -1

Lower Saxony

-1,33¢

-1,63¢

-0,27¢

-3,231

7 =

Saxony-Anhalt

-0,79¢

-2,09¢

0,32¢

-2,563

8 +1

Saxony

-0,72¢

-1,62¢

0,13¢

-2,205

9 -3

Schleswig-Holstein

-0,87¢

-1,31¢

-0,01¢

-2,188

10 +1

Rhineland-Palatinate

-1,03¢

-0,87¢

-0,28¢

-2,171

11 -1
Brandenburg
-0,62¢
-0,86¢
0,04¢
-1,432
12 +4
Saarland
0,08¢
0,51¢
-0,13¢
0,460
13 =
Baden-Wurttemberg
-0,10¢
0,49¢
0,30¢
0,690
14 =
Hesse
1,25¢
0,03¢
0,08¢
1,368
15 -3
Thuringia
1,28¢
0,05¢
0,41¢
1,740
16 -1
Bavaria
-0,15¢
1,21¢
0,89¢
1,945

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.