Класация по области за 17 ноември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,38¢

-2,96¢

0,17¢

-5,172

2 +1

Berlin

-2,03¢

-0,14¢

-1,65¢

-3,818

3 -2

Hamburg

-1,19¢

-1,72¢

-0,53¢

-3,431

4 +2

Schleswig-Holstein

-1,34¢

-1,96¢

0,14¢

-3,163

5 =

North Rhine-Westphalia

-0,66¢

-0,98¢

-0,58¢

-2,230

6 -2

Saxony

-0,66¢

-1,50¢

-0,01¢

-2,167

7 +1

Saxony-Anhalt

-0,79¢

-1,46¢

0,17¢

-2,076

8 +3

Bremen

-0,39¢

-1,15¢

-0,10¢

-1,644

9 =

Rhineland-Palatinate

-0,67¢

-0,57¢

-0,37¢

-1,610

10 =

Lower Saxony

-0,17¢

-0,88¢

-0,24¢

-1,288

11 -4
Brandenburg
-0,66¢
-0,32¢
-0,04¢
-1,023
12 =
Saarland
-0,66¢
0,67¢
-0,32¢
-0,309
13 +1
Baden-Wurttemberg
-0,25¢
0,53¢
0,32¢
0,601
14 +1
Thuringia
0,58¢
0,11¢
0,16¢
0,849
15 -2
Hesse
0,82¢
-0,01¢
0,06¢
0,882
16 =
Bavaria
-0,09¢
0,72¢
0,98¢
1,604

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.