Класация по области за 26 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-3,30¢

-3,76¢

-1,35¢

-8,407

2 +2

Hamburg

-2,51¢

-4,13¢

-0,35¢

-6,992

3 -1

Mecklenburg-Western Pomerania

-3,37¢

-3,26¢

-0,32¢

-6,951

4 +1

Lower Saxony

-2,36¢

-2,47¢

-0,13¢

-4,964

5 -2

Rhineland-Palatinate

-2,84¢

-1,89¢

-0,17¢

-4,903

6 =

Saxony

-1,80¢

-2,75¢

-0,16¢

-4,707

7 +1

Bremen

-2,61¢

-0,69¢

-0,06¢

-3,362

8 -1

Brandenburg

-1,27¢

-1,98¢

-0,03¢

-3,271

9 +1

North Rhine-Westphalia

-0,57¢

-1,71¢

-0,37¢

-2,655

10 +1

Saxony-Anhalt

-0,50¢

-2,22¢

0,08¢

-2,637

11 -2
Hesse
-0,70¢
-1,20¢
-0,18¢
-2,091
12 =
Thuringia
0,09¢
-0,95¢
0,04¢
-0,820
13 +2
Schleswig-Holstein
0,32¢
-0,11¢
-0,06¢
0,154
14 -1
Saarland
-1,39¢
2,11¢
-0,23¢
0,497
15 -1
Baden-Wurttemberg
-0,75¢
1,43¢
0,30¢
0,989
16 =
Bavaria
1,74¢
3,21¢
0,92¢
5,872

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.