Класация по области за 9 април 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-3,53¢

-3,79¢

-0,35¢

-7,670

2 =

Berlin

-2,19¢

-3,43¢

-1,18¢

-6,790

3 =

Saxony

-2,39¢

-2,88¢

0,12¢

-5,153

4 +1

Hamburg

-1,17¢

-3,20¢

-0,35¢

-4,724

5 -1

Rhineland-Palatinate

-2,51¢

-0,89¢

-0,21¢

-3,612

6 =

Thuringia

-1,30¢

-1,77¢

0,04¢

-3,033

7 =

Lower Saxony

-0,86¢

-1,84¢

-0,16¢

-2,857

8 =

Hesse

-1,52¢

-1,22¢

-0,10¢

-2,834

9 +3

Saxony-Anhalt

-0,43¢

-2,25¢

-0,04¢

-2,718

10 +1

Brandenburg

-0,25¢

-1,71¢

-0,27¢

-2,229

11 -2
North Rhine-Westphalia
-0,55¢
-0,99¢
-0,45¢
-1,994
12 +1
Schleswig-Holstein
-0,14¢
-0,94¢
-0,07¢
-1,154
13 +1
Saarland
-2,20¢
1,61¢
-0,42¢
-1,003
14 -4
Bremen
-0,16¢
0,09¢
-0,41¢
-0,484
15 =
Baden-Wurttemberg
-0,79¢
1,06¢
0,34¢
0,603
16 =
Bavaria
0,19¢
1,48¢
1,03¢
2,700

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.