Класация по области за 22 ноември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Rhineland-Palatinate

-2,05¢

-1,07¢

-2,57¢

-5,679

2 -1

Berlin

-1,67¢

-1,75¢

-1,04¢

-4,460

3 =

Bremen

-2,92¢

-1,36¢

0,95¢

-3,326

4 =

Saarland

-1,36¢

0,29¢

-2,22¢

-3,288

5 +2

North Rhine-Westphalia

-0,71¢

-0,78¢

-0,48¢

-1,970

6 =

Lower Saxony

-0,84¢

-0,80¢

-0,06¢

-1,696

7 +1

Hamburg

-0,34¢

-1,28¢

0,12¢

-1,499

8 +1

Baden-Wurttemberg

-0,92¢

-0,04¢

-0,32¢

-1,280

9 +1

Hesse

0,37¢

-0,54¢

-0,80¢

-0,975

10 +1

Bavaria

-0,23¢

-0,38¢

0,04¢

-0,578

11 -6
Saxony
-1,07¢
-0,94¢
1,57¢
-0,443
12 +4
Saxony-Anhalt
0,94¢
-0,48¢
0,90¢
1,360
13 =
Brandenburg
0,20¢
0,37¢
0,94¢
1,515
14 -2
Thuringia
0,96¢
0,20¢
0,53¢
1,687
15 -1
Mecklenburg-Western Pomerania
-2,46¢
-1,52¢
6,13¢
2,153
16 -1
Schleswig-Holstein
1,22¢
0,49¢
0,69¢
2,407

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.