Класация по области за 23 май 2024г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Saarland

-2,27¢

-2,97¢

-2,65¢

-7,889

2 =

Rhineland-Palatinate

-1,57¢

-2,56¢

-2,39¢

-6,519

3 +1

Berlin

-3,81¢

-0,11¢

-0,64¢

-4,563

4 -1

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,08¢

-0,85¢

-0,89¢

-3,810

5 =

Hamburg

-0,95¢

-1,15¢

-0,20¢

-2,294

6 +1

Schleswig-Holstein

-0,75¢

-0,49¢

-0,56¢

-1,796

7 -1

Bremen

-0,30¢

-0,82¢

-0,51¢

-1,625

8 =

North Rhine-Westphalia

-0,99¢

-1,54¢

0,92¢

-1,610

9 =

Brandenburg

-1,72¢

0,41¢

0,27¢

-1,033

10 =

Saxony-Anhalt

-0,58¢

0,01¢

-0,08¢

-0,653

11 =
Saxony
-0,51¢
0,41¢
-0,17¢
-0,266
12 =
Lower Saxony
0,46¢
0,30¢
-0,36¢
0,401
13 +1
Hesse
0,63¢
0,56¢
-0,75¢
0,438
14 -1
Thuringia
0,65¢
0,08¢
-0,20¢
0,537
15 =
Baden-Wurttemberg
0,47¢
0,58¢
-0,32¢
0,724
16 =
Bavaria
1,40¢
1,35¢
-0,17¢
2,582

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.