Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Hamburg

-1,69¢

-1,20¢

-0,66¢

-3,550

2 =

Berlin

-1,04¢

-0,50¢

-1,61¢

-3,149

3 =

Schleswig-Holstein

-1,55¢

-1,23¢

-0,00¢

-2,783

4 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,12¢

-1,63¢

0,36¢

-2,389

5 +1

Rhineland-Palatinate

-0,73¢

-0,90¢

-0,30¢

-1,929

6 -1

North Rhine-Westphalia

-0,36¢

-0,44¢

-0,59¢

-1,395

7 =

Lower Saxony

-0,55¢

-0,44¢

-0,30¢

-1,281

8 =

Saxony

0,39¢

-0,63¢

0,09¢

-0,159

9 +1

Bremen

0,84¢

0,55¢

-0,29¢

1,104

10 -1

Saxony-Anhalt

1,07¢

-0,24¢

0,31¢

1,148

11 +3
Hesse
1,29¢
-0,05¢
0,09¢
1,339
12 -1
Brandenburg
0,96¢
0,35¢
0,05¢
1,360
13 -1
Baden-Wurttemberg
0,66¢
1,03¢
0,24¢
1,930
14 -1
Saarland
1,22¢
1,05¢
-0,14¢
2,135
15 =
Bavaria
0,44¢
1,41¢
0,88¢
2,733
16 =
Thuringia
2,04¢
1,11¢
0,36¢
3,513

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.