Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Saarland

-1,28¢

-1,61¢

-2,65¢

-5,542

2 =

Rhineland-Palatinate

-1,04¢

-1,80¢

-2,39¢

-5,239

3 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,27¢

-0,48¢

-0,87¢

-2,624

4 =

Berlin

-2,20¢

0,38¢

-0,64¢

-2,460

5 +1

Bremen

-0,07¢

-0,25¢

-0,51¢

-0,837

6 -1

Hamburg

0,04¢

-0,46¢

-0,20¢

-0,610

7 =

Schleswig-Holstein

0,05¢

0,04¢

-0,56¢

-0,472

8 +3

Saxony

-0,39¢

0,23¢

-0,17¢

-0,324

9 -1

North Rhine-Westphalia

-0,33¢

-0,92¢

0,94¢

-0,314

10 -1

Brandenburg

-0,66¢

0,57¢

0,27¢

0,176

11 +3
Hesse
0,57¢
0,39¢
-0,75¢
0,215
12 +1
Thuringia
0,28¢
0,22¢
-0,20¢
0,297
13 -1
Lower Saxony
0,58¢
0,42¢
-0,35¢
0,656
14 -4
Saxony-Anhalt
0,33¢
0,55¢
-0,08¢
0,792
15 +1
Bavaria
0,49¢
0,66¢
-0,17¢
0,979
16 -1
Baden-Wurttemberg
0,88¢
1,00¢
-0,33¢
1,548

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.