Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,33¢

-1,67¢

-0,26¢

-3,256

2 +1

Rhineland-Palatinate

-1,61¢

-0,91¢

-0,44¢

-2,956

3 +5

Bremen

-1,80¢

-0,64¢

-0,16¢

-2,607

4 =

North Rhine-Westphalia

-0,85¢

-0,88¢

-0,52¢

-2,255

5 +1

Saarland

-1,17¢

0,75¢

-0,51¢

-0,925

6 -1

Hesse

-0,08¢

-0,48¢

-0,23¢

-0,792

7 -6

Berlin

1,22¢

-0,51¢

-1,27¢

-0,561

8 +4

Bavaria

-0,55¢

0,24¢

1,05¢

0,743

9 -2

Saxony

0,70¢

0,13¢

0,01¢

0,845

10 +1

Lower Saxony

0,32¢

0,66¢

-0,12¢

0,863

11 -1
Thuringia
1,50¢
0,01¢
0,08¢
1,603
12 +4
Schleswig-Holstein
1,70¢
0,46¢
-0,05¢
2,111
13 =
Baden-Wurttemberg
0,67¢
1,20¢
0,32¢
2,192
14 =
Saxony-Anhalt
2,16¢
-0,04¢
0,24¢
2,356
15 =
Hamburg
4,18¢
-0,80¢
-0,63¢
2,753
16 -7
Brandenburg
2,07¢
0,96¢
0,03¢
3,057

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.