Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +4

Schleswig-Holstein

122,67¢

132,56¢

10,53¢

265,759

2 =

Brandenburg

112,77¢

125,37¢

27,83¢

265,959

3 =

Hamburg

119,12¢

129,42¢

18,93¢

267,475

4 +8

Hesse

118,60¢

132,37¢

18,29¢

269,260

5 +1

Saxony-Anhalt

115,92¢

129,08¢

31,15¢

276,153

6 +7

Thuringia

123,65¢

134,09¢

19,87¢

277,609

7 +3

Bremen

129,72¢

134,75¢

17,55¢

282,019

8 =

Lower Saxony

127,84¢

137,68¢

18,05¢

283,572

9 -8

Berlin

119,40¢

129,53¢

36,28¢

285,215

10 -3

North Rhine-Westphalia

126,77¢

134,56¢

25,28¢

286,603

11 +5
Bavaria
133,45¢
143,97¢
9,68¢
287,100
12 -1
Rhineland-Palatinate
122,52¢
132,55¢
34,59¢
289,667
13 +2
Baden-Wurttemberg
130,01¢
142,42¢
18,84¢
291,256
14 -10
Mecklenburg-Western Pomerania
120,70¢
137,72¢
34,68¢
293,098
15 -6
Saxony
135,27¢
146,89¢
20,31¢
302,470
16 -2
Saarland
125,12¢
137,71¢
43,66¢
306,481

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.