Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Berlin

-2,05¢

-1,76¢

-0,42¢

-4,229

2 -1

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,99¢

-2,04¢

0,30¢

-3,726

3 =

Saxony

-0,96¢

-1,79¢

-0,51¢

-3,250

4 +1

Bremen

-1,33¢

-1,11¢

-0,62¢

-3,053

5 -1

Rhineland-Palatinate

-0,74¢

-1,10¢

-0,43¢

-2,269

6 =

Schleswig-Holstein

-0,26¢

-0,08¢

-0,57¢

-0,909

7 +4

Bavaria

-0,72¢

-0,02¢

0,01¢

-0,721

8 =

North Rhine-Westphalia

-0,02¢

-0,30¢

-0,07¢

-0,384

9 =

Brandenburg

-0,48¢

0,04¢

0,14¢

-0,296

10 =

Lower Saxony

0,00¢

-0,07¢

-0,11¢

-0,176

11 -4
Hamburg
0,37¢
-0,38¢
-0,11¢
-0,117
12 +1
Hesse
0,51¢
0,50¢
0,30¢
1,317
13 -1
Saarland
0,34¢
1,87¢
-0,30¢
1,916
14 +1
Thuringia
1,61¢
0,93¢
0,03¢
2,577
15 -1
Saxony-Anhalt
1,59¢
0,58¢
0,43¢
2,599
16 =
Baden-Wurttemberg
1,04¢
1,78¢
0,35¢
3,169

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.