Класация по области за 16 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-3,10¢

-1,97¢

-1,76¢

-6,835

2 =

Hamburg

-2,18¢

-2,46¢

-0,66¢

-5,301

3 =

Bremen

-2,37¢

-1,90¢

-0,57¢

-4,840

4 =

Schleswig-Holstein

-1,93¢

-2,17¢

-0,15¢

-4,249

5 =

North Rhine-Westphalia

-1,57¢

-1,24¢

-0,61¢

-3,419

6 =

Lower Saxony

-1,29¢

-1,30¢

-0,21¢

-2,795

7 =

Mecklenburg-Western Pomerania

-1,43¢

-1,88¢

0,56¢

-2,751

8 +2

Saxony

-0,68¢

-0,99¢

0,11¢

-1,555

9 -1

Brandenburg

-0,91¢

-0,62¢

0,07¢

-1,462

10 -1

Saxony-Anhalt

-0,18¢

-1,26¢

0,41¢

-1,027

11 =
Rhineland-Palatinate
-0,07¢
-0,09¢
-0,26¢
-0,413
12 =
Thuringia
0,33¢
-0,17¢
0,39¢
0,555
13 +1
Hesse
1,06¢
0,69¢
0,26¢
2,016
14 -1
Baden-Wurttemberg
0,95¢
1,23¢
0,21¢
2,382
15 +1
Bavaria
1,12¢
1,40¢
0,84¢
3,358
16 -1
Saarland
2,22¢
1,45¢
-0,19¢
3,472

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.