Класация по области за 17 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Bremen

-2,62¢

-2,64¢

-0,52¢

-5,787

2 =

Hamburg

-2,18¢

-2,52¢

-0,79¢

-5,487

3 -2

Berlin

-2,29¢

-1,32¢

-1,72¢

-5,321

4 =

Schleswig-Holstein

-1,98¢

-2,13¢

-0,12¢

-4,237

5 +2

Mecklenburg-Western Pomerania

-2,06¢

-2,46¢

0,59¢

-3,923

6 -1

North Rhine-Westphalia

-1,19¢

-0,97¢

-0,60¢

-2,755

7 -1

Lower Saxony

-1,20¢

-1,17¢

-0,20¢

-2,574

8 =

Saxony

-0,82¢

-1,34¢

0,16¢

-1,996

9 +1

Saxony-Anhalt

-0,34¢

-1,47¢

0,52¢

-1,290

10 -1

Brandenburg

-0,61¢

-0,47¢

0,13¢

-0,947

11 +1
Thuringia
-0,04¢
-0,76¢
0,41¢
-0,388
12 -1
Rhineland-Palatinate
0,22¢
0,15¢
-0,23¢
0,148
13 =
Hesse
1,35¢
0,96¢
0,30¢
2,616
14 =
Baden-Wurttemberg
1,54¢
1,71¢
0,25¢
3,510
15 =
Bavaria
1,11¢
1,63¢
0,88¢
3,621
16 =
Saarland
3,04¢
2,60¢
-0,17¢
5,474

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.