Класация по области за 15 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,73¢

-3,38¢

-1,47¢

-7,584

2 =

Hamburg

-1,49¢

-2,09¢

-1,10¢

-4,686

3 =

Brandenburg

-1,26¢

-2,01¢

-0,36¢

-3,634

4 =

Saxony

-0,66¢

-1,83¢

-0,67¢

-3,164

5 +1

Rhineland-Palatinate

-1,46¢

-1,45¢

-0,22¢

-3,129

6 +1

North Rhine-Westphalia

-1,13¢

-1,13¢

-0,55¢

-2,809

7 -2

Bremen

0,14¢

-1,02¢

-0,95¢

-1,824

8 +4

Schleswig-Holstein

-0,09¢

-1,01¢

-0,44¢

-1,534

9 +1

Lower Saxony

-0,06¢

-0,53¢

-0,43¢

-1,014

10 -1

Saxony-Anhalt

0,87¢

-1,37¢

-0,21¢

-0,711

11 -3
Baden-Wurttemberg
-0,71¢
-0,02¢
0,08¢
-0,650
12 +1
Thuringia
0,40¢
-0,66¢
-0,32¢
-0,584
13 -2
Saarland
-0,38¢
0,18¢
-0,31¢
-0,506
14 +1
Hesse
0,08¢
-0,04¢
-0,20¢
-0,161
15 +1
Bavaria
-0,68¢
0,85¢
0,75¢
0,922
16 -2
Mecklenburg-Western Pomerania
-1,67¢
-2,24¢
5,97¢
2,062

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.