Класация по области за 16 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,67¢

-3,52¢

-1,47¢

-7,661

2 +5

Bremen

-1,91¢

-3,25¢

-0,95¢

-6,112

3 -1

Hamburg

-2,35¢

-2,52¢

-1,12¢

-5,992

4 +4

Schleswig-Holstein

-2,62¢

-1,28¢

-0,44¢

-4,340

5 -2

Brandenburg

-0,99¢

-1,99¢

-0,36¢

-3,345

6 -1

Rhineland-Palatinate

-0,98¢

-1,26¢

-0,22¢

-2,454

7 -1

North Rhine-Westphalia

-0,86¢

-0,97¢

-0,55¢

-2,379

8 -4

Saxony

0,06¢

-1,42¢

-0,67¢

-2,027

9 =

Lower Saxony

-0,34¢

-0,90¢

-0,43¢

-1,670

10 +1

Baden-Wurttemberg

-0,73¢

-0,17¢

0,08¢

-0,819

11 -1
Saxony-Anhalt
1,16¢
-1,25¢
-0,22¢
-0,319
12 +2
Hesse
0,36¢
0,18¢
-0,20¢
0,336
13 +3
Mecklenburg-Western Pomerania
-2,42¢
-3,09¢
5,96¢
0,453
14 -1
Saarland
0,22¢
0,90¢
-0,31¢
0,823
15 -3
Thuringia
1,54¢
-0,15¢
-0,32¢
1,078
16 -1
Bavaria
-0,02¢
1,35¢
0,75¢
2,078

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.