Класация по области за 21 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-1,91¢

-3,51¢

-1,36¢

-6,777

2 =

Hamburg

-2,27¢

-2,41¢

-0,95¢

-5,632

3 =

Schleswig-Holstein

-2,17¢

-1,20¢

-0,39¢

-3,768

4 +1

Saxony

-0,80¢

-1,83¢

-0,61¢

-3,246

5 -1

Brandenburg

-0,53¢

-2,16¢

-0,30¢

-2,995

6 +1

Rhineland-Palatinate

-0,96¢

-1,07¢

-0,15¢

-2,175

7 +1

Lower Saxony

-0,73¢

-0,79¢

-0,37¢

-1,891

8 -2

Bremen

-0,39¢

-0,95¢

-0,50¢

-1,839

9 =

North Rhine-Westphalia

-0,16¢

-0,90¢

-0,50¢

-1,563

10 =

Saxony-Anhalt

0,29¢

-1,51¢

-0,20¢

-1,420

11 =
Baden-Wurttemberg
-0,57¢
-0,10¢
0,09¢
-0,575
12 +2
Saarland
-0,37¢
0,42¢
-0,16¢
-0,103
13 =
Thuringia
0,76¢
-0,54¢
-0,30¢
-0,082
14 +1
Hesse
0,07¢
0,18¢
-0,33¢
-0,081
15 -3
Mecklenburg-Western Pomerania
-2,62¢
-2,83¢
5,92¢
0,463
16 =
Bavaria
-0,81¢
0,67¢
0,77¢
0,626

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.