Класация по области за 20 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,03¢

-3,19¢

-1,36¢

-6,576

2 =

Hamburg

-1,86¢

-2,10¢

-0,94¢

-4,893

3 =

Schleswig-Holstein

-1,98¢

-1,32¢

-0,39¢

-3,688

4 +2

Brandenburg

-0,76¢

-1,94¢

-0,26¢

-2,956

5 =

Saxony

-0,55¢

-1,59¢

-0,60¢

-2,745

6 -2

Bremen

-0,80¢

-0,86¢

-0,50¢

-2,155

7 +2

Rhineland-Palatinate

-0,93¢

-0,91¢

-0,13¢

-1,968

8 =

Lower Saxony

-0,71¢

-0,83¢

-0,36¢

-1,894

9 +1

North Rhine-Westphalia

-0,13¢

-0,51¢

-0,51¢

-1,143

10 -3

Saxony-Anhalt

0,69¢

-1,61¢

-0,20¢

-1,118

11 =
Baden-Wurttemberg
-0,18¢
0,05¢
0,09¢
-0,046
12 =
Mecklenburg-Western Pomerania
-2,55¢
-2,83¢
5,92¢
0,539
13 =
Thuringia
1,26¢
-0,39¢
-0,32¢
0,557
14 +1
Saarland
-0,16¢
0,96¢
-0,16¢
0,649
15 -1
Hesse
0,58¢
0,70¢
-0,33¢
0,945
16 =
Bavaria
0,22¢
1,27¢
0,79¢
2,283

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.