Класация по области за 19 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-2,54¢

-3,15¢

-1,46¢

-7,151

2 =

Hamburg

-2,52¢

-2,92¢

-1,00¢

-6,446

3 =

Schleswig-Holstein

-2,65¢

-2,03¢

-0,36¢

-5,044

4 +2

Bremen

-1,38¢

-1,79¢

-0,80¢

-3,977

5 -1

Saxony

-1,21¢

-2,10¢

-0,61¢

-3,920

6 -1

Brandenburg

-1,26¢

-2,18¢

-0,25¢

-3,687

7 +3

Saxony-Anhalt

-0,24¢

-2,43¢

-0,21¢

-2,883

8 -1

Lower Saxony

-1,20¢

-1,22¢

-0,39¢

-2,806

9 =

Rhineland-Palatinate

-1,05¢

-1,14¢

-0,18¢

-2,364

10 +1

North Rhine-Westphalia

-0,65¢

-0,75¢

-0,52¢

-1,923

11 -3
Baden-Wurttemberg
-0,96¢
-0,69¢
0,06¢
-1,586
12 +1
Mecklenburg-Western Pomerania
-3,18¢
-3,62¢
5,88¢
-0,921
13 -1
Thuringia
0,54¢
-1,10¢
-0,29¢
-0,857
14 +1
Hesse
0,20¢
0,31¢
-0,31¢
0,202
15 -1
Saarland
0,07¢
0,99¢
-0,21¢
0,853
16 =
Bavaria
-0,29¢
0,96¢
0,74¢
1,417

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.