Класация по области за 28 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Германия

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Berlin

-3,94¢

-4,40¢

-1,67¢

-10,015

2 =

Hamburg

-1,74¢

-3,61¢

-0,82¢

-6,171

3 +2

Brandenburg

-1,65¢

-2,14¢

-0,27¢

-4,059

4 +2

Rhineland-Palatinate

-1,97¢

-1,72¢

-0,11¢

-3,800

5 -1

Saxony

-1,07¢

-2,07¢

-0,56¢

-3,699

6 -3

Bremen

-1,08¢

-2,00¢

-0,36¢

-3,440

7 =

Saxony-Anhalt

-0,62¢

-2,38¢

-0,18¢

-3,174

8 =

North Rhine-Westphalia

-0,79¢

-1,24¢

-0,56¢

-2,581

9 =

Saarland

-1,39¢

-0,42¢

-0,28¢

-2,082

10 =

Lower Saxony

-0,04¢

-1,33¢

-0,35¢

-1,720

11 =
Baden-Wurttemberg
-0,64¢
0,15¢
0,17¢
-0,326
12 =
Thuringia
0,10¢
-0,19¢
-0,20¢
-0,287
13 =
Hesse
0,93¢
-0,16¢
-0,25¢
0,524
14 +2
Mecklenburg-Western Pomerania
-2,10¢
-2,93¢
5,94¢
0,897
15 -1
Schleswig-Holstein
1,20¢
0,65¢
-0,31¢
1,547
16 -1
Bavaria
0,25¢
2,13¢
0,79¢
3,161

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.